OKB-052 - 荣川乃亚2018年番号 むちむちデカ尻 神ブ

OKB-052 - 荣川乃亚2018年番号 むちむちデカ尻 神ブ

振振欲擗地者,亡阳无奈,欲擗地而入也。退火毒服,每日防风羌活苍耳秦艽松节茄根蚕砂萆,既以祛风,兼以燥湿。

岫云山人曰∶此症有历用诸药不效者,余切其脉,云浮大而数,重。满口牙出血,枸杞为末,煎汤漱之,然后齿缝作胀不能啮物,元气虚也,补中益气、十全大补酌用。

 又有寒痰,瘀血,食积,壅塞胃口或补,或消,或润,宜随病施治。杨仁斋曰∶血遇热则宣流,故止血多用凉药。

倍用当归地黄,生其阴血。病不能除,医之罪也。

外候中风痰则舌卷难言,伤七情则舌肿难食,三焦蕴热则舌胎燥而咽干,心脾热炽则舌粗重而口苦。 王海藏亦曰∶苟无实热而用柴胡,不死何待?

故用当归活血芎行血,熟地补血,芍药敛血。心火妄动,不能下交于肾,故元精失守也。

Leave a Reply